سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد پور احمد – استاد دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران
موسی پناهنده خواه – دانشجوی دکتری،جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه تهران
احمد خلیلی – دانشجوی دکتری شهرسازی،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران

چکیده:

پهنه خلیج فارس دارای اکوسیستم ها و توانهای اکولوژیکی جذاب و کم نظیری است که کمتر سواحلی در دنیا از آن برخوردارند خلیج فارس با داشتن جاذبه های اکولوژیکی فراوان گردشگری از جمله جزایر زیبا خورها، جنگلهای مانگرو، چشمه های اب گرم و پوششهای جنگلی از جمله پوشش جنگلی حرا تنوع گسترده ای جانوران ابزی، و … به عنوان پتانسیل عظیمی دراین زمینه محسوب می گردد در میان جزایر فراوان و بزرگ و کوچک ایرانی خلیج فارس جزایر کیش و قشم باداشتن جاذبه های اکولوژیکی بسیار سواحل کم نظیر و زیبا دارا بودن بزرگترین اسکله های گردشگری خلیج فارس برای نمایش ابزیان کوه نمکی، دره ستارگان ، صخره های مرجانی و .. از بعد گردشگری متمایز به نظر می رسند با توجه به رونق فعالیت گردشگری و تبدیل شدن آن به یکی از بزرگترین منابع درامدزای دنیا با رسیدن به یک چارچوب شناختی از توانهای اکوسیستمی و اکولوژیکی این جزایر زیبا می توان الگوی و پلاتفرم بهینه و مناسب توسعه گردشگری بویژه بوم گردی اکوتوریسم را طراحی و پیاده سازی نمود. در همین راستا هدف این مقاله تحلیل و بررسی این توانهای اکولوژیکی بربستری از مفاهیم پایداری در راستای کاربست مفهومی آن برای طراحی الگوی مناسب توسعه گردشگری است.