سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تینا رکنی دیلمی – کارشناس ارشد – دانشگاه علم و صنعت
کامیار پالیزی – کارشناس ارشد – دانشگاه علم و صنعت
سید مجید مفیدی شمیرانی – استاد دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

تراکم و فشردگی شهری مبحثی است که در مسایل توسعه پایدار شهری بر آن تاکید ویژه ای شده و یکی از اصول طراحی شهری پایدار می باشد. با توجه به این مططلب که طراحی و ایجاد شهرهای جدید در ایران بیشتر با هدف اسکان و جذب سرریز جمعیتی صورت پذیرفته است و اهمیت بررسی و رعایت اصول طراحی شهری پایدار در این شهرها در این پژوهش به بررسی اجمالی تراکم و فشردگی شهری و تاثیرات آن بر پایداری شهری و همچنین فشردگی و گستردگی در شهرها و ارتباط مستقیم آنها با تراکم و مباحث پایداری ، به بررسی شهر فشرده و گسترده پرداخته شده و در نهایت عوامل موثر بر تراکم در هریک از شهرهای تاریخی یزد و همدان که در دو اقلیم متفاوت قرار گرفته اند و از نظر شاکله شهری کاملا متفاوت می باشند مورد بررسی قرار گرفته است ، همچنین تاثیر تراکم در روند توسعه تاریخی این دو شهر به صورت تطبیقی بررسی شده است. هدف از این پژوهش تبیین تاثیرات تراکم و فشردگی در پایداری شهرهای ایران است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی تحلیلی استفاده شده . نتایج بدست امده از این پژوهش می تواند برای دستیابی به راهکارهایی در جهت پیشبرد شهرهای معاصر به سمت اهداف پایداری شهری و ارائه اصولی در زمینه تراکم و فشردگی شهری مورد استفاده قرار گیرد.