سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طاهره نصر – دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی
محمد نقی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

از آنجا که برای پرداختن به فرهنگ جامعه شناخت شاخصهای آنگام اول می باشد شناسایی هنری میتواند نقطه آغازیجهت نیل به این مقصود می باشد ریشه های مشترک معنوی میان کشورهای اسلامی را باید دراعتقادات و نحوه نگرش آنها برزندگی جستجو نمود و آنچه حاصل این تفکرات می باشد بصورت جنبه های مختلف هنری مصداق پیدا می کند لذا این نوشتار بعد ازبررسی مفاهیم هنر و زیبایی به تعریف واژه هویت پرداخته و دیدگاه های گوناگون را درعلوم مختلف پیرامون آن بیان می کند و سپس با بیان ویژگیهای هنر اسلامی و تجلی حکمت دراین هنر شاخصهای معنوی و ویژگیهای کالبدی شهرسازی و معماری اسلامی و ایرانی بررسی می شود درانتها نیز بررسی تطبیقی بین ویژگیهای کالبدی و ارزشهای معنوی درشهر ایرانی صورت می پذیرد.