سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی رجب بیگی – دانشیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران
سیدعلی اکبر احمدی – دانشیار دانشگاه جامع پیام نورتهران
سیده الهام حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

حضورفعالانه سازمان درعرصه رقابت و تکنولوژی و پیدایش مشاغل جدید و لزوم چندمهارتی شدن کارکنان توانمندسازی آنان را امری اجتناب ناپذیر کرده است توانمندسازی تکنیکی نوین و موثردرجهت ارتقای بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری ازتوان کارکنان است کارکنان به واسطه دانش تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و درواقع توانمندسازی ازادکردن این قدرت است یکی ازعوامل سازمانی که تاثیر زیادی برتوانمندسازی افراد دارد و دررشد و توسعه حرفه ای آنان نقش مهمی ایفا می کند اموزش نیروی انسانی است. دراین مقاله تلاش براین است تا اهمیت و جایگاه اموزش درتوانمندسازی نیروی انسانی مورد بررسی قرارگیرد.