سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزاد میرزایی قلعه – دانشجوی برنامه ریزی روستایی
احمد ملکان – دانشجوی برنامه ریزی روستایی
محمدجواد قصابی – دانشجوی برنامه ریزی روستایی

چکیده:

باتوجه به اینکه صنعت توریسم بیشترین درآمد ملی را درسطح جهانی برای برخی کشورها به خود اختصاص داده است توجه بیشتر به آن کاملا منطقی و اقتصادی به نظر می رسد درسالهای اخیر فناوری اطلاعات روشهای عمل درتمامی سازمان ها و بویژه درصنعت گردشگری را متحول ساخته است الگوبرداری مناسب از کشورهایی که هم اینک دراین صنعت چه از لحاظ تعداد و چه از حیث درآمد از رتبه بندی مناسبی درسطح جهان برخوردار هستند می تواند مسیررسیدن به موفقیت را تا حدامکان کوتاه و بهینه سازد دراین تحقیق پس از بررسی کلیات موضوع سه استراتژی برمبنای فناوری اطلاعات برای ارتقای صنعت گردشگری معرفی خواهد شد که برمبنای نظرات کارشناسان و صاحبنظران مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت روش مورد استفاده دراین پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر مقاصد تحقیق کاربردی است.