سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسلم شجاعی – شرکت ایده پردازان توسعه
مژگان تراب احمدی – گروه مشاورین پارسه سازان

چکیده:

هرگاه سخن ازصنعت گردشگری به میان آید تمامی توجهات به اثرات مثبت اقتصادی ایجاد اشتغال و رشد سریع این صنعت معطوف می شود درحالیکه ورود و دوام درعرصه به شدت رقابتی و میان بخشی گردشگری ازعوامل بسیاری تاثیر می پذیرد که خلاقیت و نوآوری یکی ازمهمترین آنها ست درعرصه گردشگری خلاقیت و نوآوری محدود به ارایه محصول نمی شود و برای دستیابی به موفقیت باید جایگاه آن درکلیه سطوح این صنعت مشخص شود صنعت گردشگری توسط نیروهای مختلفی اداره می شود که عمدتا این نیروها را میتوان دردو حوزه دولتی و خصوصی طبقه بندی نمود تبیین وظایف هریک ازا ین دو حوزه درزمینه نوآوری وخلاقیت درعرصه گردشگری مستلزم شناخت اجزا و عوامل اثرگذاردراین عرصه است مقاله حاضر با هدف تعیین نقش دولت درنوآوری و خلاقیت درصنعت گردشگری به بررسی ساختارو مدلهای سیستم های ملی نوآوری NISS پرداخته و ابعاد و عوامل اثرگذار برنوآوری و خلاقیت را تبیین نموده است.