سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهام صالح – کارشناس ارشد معماری
شهلا غفاری جباری – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

نمازپرواز روح نمازگزار ازاسفل السافلین ملک تا اعلی علییین ملکوت است نماز بازگشت مکرر عبد به سوی معبود و زمینه ساز تزکیه نفس و یادآورنده پیمان بندگی آغازین او درروز الست است تا همواره با میثاق فطرت تجدید عهد کند و بدان وفادار بماند هدف ازنماز آن است که نمازگزار اندیشه خود را کاملا بسوی خدا متوجه کند و چیزی جز خدا را درنظر نداشته باشد مسجد به عنوان عبادتگاه مسلمانان پایگاهی برای تفکر تدبر تصفیه روح خلوص و اتصال بنده به خالق یکتا است مسجد مکان تعامل نقس انسانی با مراتب عالیه عالم وجود می باشد و می بایست تسهیل کننده و تشدید کننده عروج نمازگزار ازنازلترین مرتبه هستی به عالیترین مراتب آن باشد معماری مسجد به عنوان محمل چنین وصولی چنانچه بخواهد با این معراج همسرایی کند باید دارای ویژگیهایی باشد از این رو هدف اصلی دراین مقاله تبیین مولفه هایی درمعماری مساجد معاصر است که حضور قلب را فراهم آورده آن را تقویت و تثبیت می کند و ذهن انسان را از ماسوی الله به سمت روحانیت و معنویت معطوف می دارد.