سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود راعی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

حریم خصوصی از جمله اساسی ترین مصادیق و محورهای بحصث حقوق عمومی را در عصر ما شکل می دهد. از طرفی تلاش برای تعیین قلمرو و دامنه ان و از طرف دیگر ضرورت بازشناسی مرز آن از حیطه حقوق و تکالیف اجتماعی موضوع حریم خصوصی را از کانونی ترین مباحث در جامعه اطلاعاتی و مهمترین مسائل حقوق بشر درآورده است. حریم خصوصی از نوعنگاه به انسان و منزلت او و ارزشهای تولید انواع آزادی برخواسته شده است. اهمیت این موضوع آنگاه خود را نمایان تر می کند که نسبت ان با یکی از مهمترین و اصلی ترین آمموزه های اجتماعی دینی – اسلامی مقایسه شود. از رهگذر چنین نگاهی سولات جدید مطرح می شود که از بین همه انها نوشتار فعلی در رویکردی مفهوم شناختی قصد پرداخت به یککی از آنها را دارد این سوال در خصوص تعیین نسبت دو واژه بسیار بحث بر انگیز و مهم در حوزه حقوق عمومی است. یهنی امر به معروف و نهی از منکر و حریم خصوصی است. تعیین این نسبت در گرو شناخت مفهوم و دایره حریم خصوصی است. نگاه جدید در این بحث را می توان در بازخوانی دو مکتب اصاله الفردیه و اصاله الاجتماعیع ملاحظه کرد. ادعا آن است که حقوق عمومی در حوزه اهداف خود که یا با تکیه بر آزادی افراد و یا تکیه بر حفظ منفعت جامعه به ترسیم جایگاه خود می پردازد. باید به ترسیم هدف جدید بپیردازد. از جمله نواوری و تغییرات لازم که در این حوزه باید رخ دهد آن است که هدف حقوق عمومی را باید در تحقق سعادت دنیا و آخرت ترسیم کرد و حقوق را زیر مجموعه اخلاق و نه در کنار آن دانست. در خصوص تحقق چنین نگاهی ضمن آنکه تعریف دقیق و جامعی از حریم خصوصی می توان ارائه کرد. تعیین نسبت حریم خصوصی با دو فرضیه ی بزرگ اجتماعی یعنی امر به معروف و نهی از منکر به خوبی نمایان می شود.