سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید مجتبی زرگر – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه سمنان
عظیم زارعی – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
مهدی میرزایی فر – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

چکیده:

در صنعت گردشگری همانند تمام صنایع به واسطه تعدد و تنوع نیازها، خواسته ها و انتظارات گردشگران هویت های سازمانی متعددی به فعالیتاشتغال دارند. هر یک از این سازمان ها با ارائه محصولات و خدمات مختلف بخشی از نیازهای گردشگران را برآورد می کنند. از این رو تأمین رضایت خاطر گردشگران در جهت تقویت صنعت گردشگری مرهون تلاش ها و برنامه های کلیه هویت های درگیر می باشد و از این لحاظ موفقیت و شکست این هویت ها به میزان زیادی تحت تأثیر عمکلرد و کارآمدی سایر هویت ها به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته قرار دارد. بر این اساس در آموزه های نوین مدیریت صنعت گردشگری، هماهنگی، همکاری و تعاملات بین سازمانی به موقع و صحیح هویت های سازمانی درگیر به عنوان عاملی کلیدی در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار هویت های یاد شده و به دنبال آن توسعه صنعت گردشگری مطرح می باشد. این موضوعدر حال حاضر تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین گردشگریTourism supply chain management =TSCMمورد توجه پژوهشگران است. مقاله حاضر به دنبال تبیین ضرورت و ایده کلی TSCM می تواند به طور عام در صنعت گردشگری کشور و به طور خاص در صنعت گردشگری استان همدان مورد توجه و پیاده سازی مسئولین امر قرار گیرد..