سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صادق زارع صفت – کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانش

چکیده:

همواره یکی از پیچیده ترین و انتزاعی ترین مفاهیم آموزش و پرورش در طول تاریخ ، مفهوم یادگیری بوده است. به طور کلی ۶۰ ) بیان می دارد که روش های ؛ روش های یادگیری را می توان به دو گروه مکانیکی و ینشی تقسیم کرد. در این رابطه صباغیان( ۱۳۸۵ مکانیکی بر حافظه مبتنی است که مورد نیاز روش های پداگوژی است، اما سبک مورد قبول در آندراگوژی ،یادگیری بینشی است ، زیرا بر( رشد تجارب مبتنی است. مفهوم مورد قبول یادگیری در این پژوهش تعریفی است که احمدی و شهابی ( ۱۳۷۴ ) به نقل از جی بویل ( ۱۹۸۱ بیان می کنند:یادگیری عبارت است از کسب الگوهای جدید رفتاری که از طریق تجربه حاصل شده باشد.این تعریف شامل تفکر، احساس و عمل است