سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حسن نسیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه – گروه مدیریت
مهدی باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه – گروه مدیریت
عبدا…. دن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه – گروه مدیریت
پیام پاسلاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه – گروه مدیریت

چکیده:

با ابلاغ سند چشم انداز کشور مسیر تکامل توسعه در دو دهه آینده کشور ترسیم گردید . درهمین راستا اهداف و برنامه های توسعه باید بتواند ایران را در چهارده سال اینده به سر منزل مقصدو برساند . برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سرآغازی بر این مسیر پر چالش است. اهم آنچه را در برنامه پنجم در رابطه با موقعیت دانشگاهها و موسسات اموزش عالی و پژوهشی بر آن تاکید شده است که ایجاد تحولات بنیادی در دانشگاهها را غیر قابل اجتناب نموده است. دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان بزرگترین مجموعه اموزش عالی کشور باید با تغییرات محیط متحول شده و از خود واکنش نشان دهد در غیر این صورت از جریان توسعه عقب خواهد افتاد. بدین منظور در این مقاله ضرورت و چگونگی نحولات مورد نیاز دانشگاه آزاد اسلامی با دیدگاهی سیستمی مورد بررسی قرارا می گیرد و با توجه به چشم انداز آموزش عالی تحولات بنیادی در چهار حیطه رسالت و اهداف ، استراتژی ها و خط مشی ها ، ساختار و وظایف و عوامل محیطی و گروه های ذینفع پیشنهاد و در قالب یک مدل سیستمی ارائه شده است.