سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد شیرازی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

چهارسال ازطر حموضوع عدالت و پیشرفت به عنوان گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی می گذرد درسال ۱۳۹۱ ملت ایران باید گام جدید و استواری را درراه تحقق عدالت و پیشرفت بردارد قطعا نام سالهای انتخاب شده برای چهارسال اخیر اقدامهای مهم برای تحقق این ارمان هستند و ازنوع ارتباط زنجیره وار بایکدیگر برخوردارند مروری براین ارتباط زنجیره وار و نیز ظرافت هایی که رهبری معظم درنامگذاری این چهارسال به آنها دقت داشته اند اهمیت و نقش نامگذاری سالها را درپیشرفت و اعتلای نظام جمهوری اسلامی برای ما روشن تر کند و ما رادرپیاده سازی وظایف فردی و اجتماعی خود دراین باره موفق بگرداند محقق باهدف ارایه مبانی تفکر استراتژیک مقام معظم رهبری درپیوستگی بین نامگذاری چهارسال متمادی بانامهای اصلاح الگوی مصرف همت مضاعف و کارمضاعف جهد اقتصادی و تولید ملی حمایت ازکار و سرمایه ایرانی بهتبین یک روند هدف دار و استمراری پایاپای باهم نموده با تحلیل ضرورت اهمیت موضوع و شرایط حساس زمانی ارایه آن از جانب معظم له به بیان موضع راهبردی ایشان درنامگذاری ساهلا دردهه پیشرفت و عدالت پرداخته است