سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا محمدشریفی –
زهرا ماشاالهی نژاد –

چکیده:

امروزه پرداختن به اخلاق و مقوله های مرتبط به آن رشد فزاینه ای یافته است. پرداختن به اخلاق در حوزه های گوناگون تربیتی و اجتماعی نشان از توجه ویژه صاحبنظران به این امر دارد. وجود دیدگاههای متفاوت اخلاقی بیانگر این است که بنیانهای مختلفی در خصوص طرح نظریات و اصول اخلاقی در نظر گرفته می شود. این مبانی، نظامهای اخلاقی متفاوتی به وجود می آورد. طرح مبانی فلسفی اخلاق تدریس بر اساس آموزه های اسلامی و نظریات متفکران مسلمان نیز، محدودیتهایی از نظام اخلاقی به وجود خواهد آورد که پرداختن به آن جهت استفاده های کاربردی در حوزههای مختلف ضروری است. بدین ترتیب، تربیت اخلاقی و حوزههای وابسته به آن بر اساس این آموزه ها مسئله ای است که باید مورد توجه دانشگاهها و مراکز آمورش عالی قرار گیرد. با توجه به اینکه اخلاق تدریس در حوزه تربیت اخلاقی مطرح می شود، از این رو ابتدا به تبیین، تعریف و مفهوم پردازی اخلاق تدریس و اخلاق معلمی پرداخته و سپس در ادامه به مبانی اخلاقی تدریس اشاره می شود. در پایان مقاله نیز، پس از ذکر راهبردها و اصول اخلاق تدریس، پیشنهاداتی در این زمینه ارائه می شود .