سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس کشوری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز تهران
حمید زحمتکش – کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران

چکیده:

هر بانک جهت ارتباط با مشتری عواملی را که بتواند نوعی رابطه و پیوند پایدار ایجاد نماید را ملحوظ نظرقرار داده ، تا بتواند ضمن ایجاد انتخاب و وفاداری مشتری سودآوری آن سازمان نیز تضمین گردد. در این تحقیق هشت عامل تاثیر گذار بر تعیین و توسعه برند بانکها مورد بررسی قرار می گیرد. برای آزمون فرضیه ها از بین مشتریان بانکهای مختلف که بطور تصادفی انتخاب شده اند، از طریق پرسشنامه اطلاعات جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهای کاربردی برای مدیران و برای تحقیقات آتی ارائه گردید