سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم جیرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه مدیریت بازرگانی، ایران
نسترن قربانی خداشهری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

چکیده:

در این مقاله بر اساس روش قیاسی و استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) به تبیین عملکرد صادراتیشرکتهای تولیدی پرداخته شده است. برای این منظور، نمونه آماری به حجم ۲۰۴ نفر از مدیران شرکت هایتولیدی صادراتی استان گیلان انتخاب و به وسیله ی پرسشنامه، داده ها جمع آوری گردید، سپس مطابق مدلارایه شده، تأثیر ویژگی های مدیریتی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی با توجه به هدف گذاری صادراتی واستراتژیهای بازاریابی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که متغیر استراتژی های بازاریابی صادراتدارای بالاترین اثر مستقیم بر عملکرد صادراتی شرکت ها می باشد.