سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم جیرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه مدیریت بازرگانی، ایران
مریم صفری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

در این مقاله بر اساس روش قیاسی و استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) به تدوین عملکرد بازار برند پرداخته شد برایاین منظور نمونه آماری به حجم ۴۱۷ نفر از مشتریان برند های مختلف داخلی و خارجی لوازم خانگی در بازار استان گیلان انتخابو به وسیله پرسشنامه اقدام به جمع آوری داده ها گردید، سپس مطابق مدل ارائه شده تاثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر نگرش برعملکرد بازار برند با توجه به قالب رفتاری مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که ارزش ویژه مبتنی بر نگرشتاثیر بسزایی در عملکرد بازار برند محصولات لوازم خانگی داشته است.