سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود طهماسب زاده شیخلار – دانشجوی دکتری دوره ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی
معصومه ایمان نژاد – کارشناس علوم اجتماعی – مدیر مدرسه یکی از شهرستان آذربایجان شرقی

چکیده:

نژاد ۳ و قومیت ۴ دو بخش مهم هویت ۵ انسانی هستند که از این که فرد کیست، اهل کجاست و چه جایگاهی دارد خبرمی دهد. به وضوح نژاد و قومیت می تواند به طور مؤثری روی تجارب مدرسه ای دانش آموزان تأثیر بگذارد Sheets, Hollin, 1999)برای دانش آموزان مهم است که گروه های قومی و نژادی را که سازنده فرهنگ مدرسه و به همان اندازه فرهنگ جامعه است را بدانند و ارزش گذاری کنند هویت عموماً مستلزم خاستگاه های تاریخی و جغرافیایی یک فرهنگ مشترک، یک زبان مشترک و برخی اوقات مذهب مشترک است. ویژگی های قومی اغلب شامل اشاراتی به خاستگاه جغرافیایی یا خاستگاه زبانی یا خاستگاه مذهبی یا ائتلافی ازآن ها است. هویت عضویت در یک گروه یا شناسایی با یک گروهی که دارای خاستگاههای جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، زبانی و اغلب مذهب مشترک است ( ۲۰۰۱Henze,Katz,Norte,Sather از نظر هال( ۱۹۹۲ ) هویت ضرورتاً یک کانون ثابت، دائمی، یکپارچه نیست که یک معنای ثابت به زندگی ما بدهد. هویت به لحاظ اجتماعی و تاریخی مفهوم سازی می شود و در معرض تنش و تضاد قرار دارد