سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسداله دیوسالار – دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری _ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ، سار
محمدرضا حق جو – کارشناسی ارشد شهرسازی _ عضو هیئت علمی . بابلسر ، دانشگاه مازندران
معصومه حبیبی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری .واحد نور ، دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

ایران از نظر توپوگرافی و موقعیت جزء ۱۰ کشور بلاخیز دنیا است. به منظور کاهش و یا پیشگیری از مخاطرات طبیعی و آثار آن ، لزوم برنامه ریزی یکپارچه تأسیسات زیربنایی شهری ضروری است. زمانی می توان به این نقطه رسید که ایمنی شهرها و ساکنین آن ها به عنوان هدفی اساسی در سطوح سیاست گذاری کلان و نظام برنامه ریزی شهری کشور مدنظر باشد . در این مقاله سعی شده چگونگی کاهش میزان آسیب پذیری مادی و انسانی از این طریق ارائه شده تا مسئولین و برنامه ریزان بتوانند با بهره گیری از آنها اثرات بحران زلزله در شهرها را به حداقل ممکن برسانند.