سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمود شورچه – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
سعید زنگنه –

چکیده:

تحولات امروز شامل شهری شدن جهان و جهانی شدن شهرهاست و به موازات توسعه و گسترش فضایی – عملکردی شهرها مساله مدیریت مطلوب ان نیز از جمله مسائل مهم در شهرهای امروزی است کلان شهر تهران به عنوان مرکز انتگراسیون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کل کشور نیز از این قاعده و روند بیرون نیست در واقع راه پایداری شهری از تغییر رویکرد مدیریت شهری میسر می شود محله ها بارزترین مکان تجلی حیات اجتماعی شهرها هستند که بستر مناسبی را برای حضور مردم و مشارکت آنان در اداره ی امور شهر و تحقق حکومت محلی فراهم می آورند ماهیت و نحوه ی اداره و مشارکت شهروندان در سطح محلات یک شهر به عوامل بسیاری وابسته است. مقاله حاضر با توجه به چنین نگرشی ضمن بررسی تاریخ اندیشه شهرشناسی درایران ودیدگاه های نو در نظام مدیریت و برنامه رزی شهری به تبیین شرایط تحقق حکومت محلی در شهر تهران به عنوان یک نمونه موردی می پردازد.