سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

میلاد فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

رشدسریع شهرنشینی و افزایش جمعیت به عنوان عامل اصلی شکل گیری شهرهای جدید باعث شده است تا بحث امنیت اهمیت خاصی درمسائل شهری پیدا کند بروز انواع بزه ها و جرائم درشهرها از علل عدم حضور مردم درفضاهای شهری است که این عدم حضور خود منجر به از بین رفتن کیفیات لازم درشهرهای جدید خواهد شد از این رو اتخاذ تصمیماتی درخصوص افزایش امنیت درفضاهای عمومی درمرحله برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید ضروری به نظر می رسد یکی از راهبردهای فیزیکی افزایش امنیت پیشگیری از جرم ازطریق طراحی محیطی CPTED) است که امروزه ازموثرترین روشهای افزایش امنیت درفضاهای شهری به شمار می آید این مقاله برآن است تا ضمن شناخت مولفه ها و عوامل موثر درایجاد فضاهای امن شهری راه کارهایی را جهت افزایش امنیت درفضاهای شهری شهرجدید هشتگرد ارایه نماید.