سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره حمزه لو – دانشجوی دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی،شاغل در آموزش وپرورش ناحیه ۲ ارومیه

چکیده:

هدف این نوشتار تبیین زیبایی و زیباشناسی در اسلام می باشدکه بر اساس زیبایی در روانشناسی و زیبایی دراسلام به روشمروری- تحلیلی کار شده یافته ها نشان می دهدکه اسلام دین زیبایی است که هرگز از خوبی جدا نشده است در جهان امروز خوبی و زیبایی از هم جدا شده اند و مذهبی ها نیز بیش تر به زیبایی تمایل دارند و آن را نوعی تجمل می دانند همینقدرت جذب زیبایی است که از آن شمشیری دو لبه می سازد و این مقاله به جنبه مثبت زیباشناسی پرداخته است. اسلامدرسراسر تاریخش به هرکجا که رسیده، فضایی از زیبایی ایجاد کرده است نتیجه اینکه؛ رسالت اسلام همواره هدایت روحانسان به سوی خدا بوده است و این امر ازطریق قانون الهی و آفرینش فضایی زیبا، یعنی حیطه ای که هنر بتواند نقاب ازچهره همه چیز بردارد و زیبایی ها را نمایان سازد، صورت گرفته هم روانشناسی به تبیین زیبایی پرداخته و هم دین اسلام بهصورت مستقیم در قالب احادیث وروایات زیبایی را تبیین نموده است.