سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا ثابتی – پژوهشگردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده هوافضا
علیرضا نوین زاده – دانشیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده هوافضا
نصراله رحیمی – پژوهشگردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده هوافضا
مصطفی ذاکری – پژوهشگردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده هوافضا

چکیده:

با توجه به کمبود منابع و پروژه های پژوهشی در خصوص طراحی مفهومی موشک های کروز دوزیست, در این پژوهش سعی شده به طراحی مفهومی مراحل طراحی موشک های تاکتیکی ˝ اینگونه موشک ها پرداخته شود. ابتدا به طور خاص به طراحی مفهومی پرداخته شود و اصول کلی آن بیان شده است. در ادامه به تعریف موشک های کروز دوزیست اشاره شده و مدل بومی طراحی مفهومی آنها استخراج گردیده است. سپس به تبیین اصولی که طراحی مفهومی را بهینه تر می سازد اشاره شده است. بدیهی است این کار جزء مراحل ابتدایی پروسه طراحی اینگونه موشک هاست و در مراحل بعدی کارهای کامل تری ارائه خواهد شد