سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

ودود ولیزاده – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد

چکیده:

در طول تاریخ جوامع بشری واژه های مانند ایثار و شهادت را یک مفهوم عام و پذیرفته شده دانسته اند و تا زمانی که این واژه ها به صورت نهادینه شده در زندگی مردم جریان داشته آن جامعه از پویایی ودوام برخوردار بوده و هنگامی که شکل کمرنگ تری یافته یا از آن جامعه رخت بربسته در تلاطم حوادث موجودیت آن جامعه به خطر می افتاد و یا از بین می رفت لذا نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت ضرورتی انکار ناپذیر برای هر جامعه می باشد نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت موجب تحکیم پیوندهای انسانی در جامعه و قوام زیرساخت ها و بسترسازی برای کمال و رشد فراگیر فردی و جمعی می گردد ضرورت نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و در میان مردم امری بدیهی است که محدود به زمان و مکان خاصی نیست