سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

اژدر شمخانی – مسئول امور مالی موسسه اندیشه کاوان جوان
مجید یوسفی افراشته – دبیر موسسه اندیشهکاوان جوان
حسین یوسفی صنعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

ایثار و شهادت به عنوان والاترین ارزشهای انسانی دردین مبین اسلام مدنظر بوده و همواره بر آن تاکید شده است این مفاهیم ژرف در طول تاریخ همواره سرنوشت بشر را تعیین کرده و او را از نابودی معنوی نجات داده است فرهنگ ایثار و شهادت طی دوران انقلاب اسلامی و در هشت سال دفاع مقدس به اوج رسید اهمیت والای این امر لزوم توجه به آن را در جامعه امروز که با مفاهیمی چون جهانی شدن و درهم آمیختن فرهنگ ها و حتی تهاجم فرهنگی همراه است نشان میدهد ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت کارکردهای مثبت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی دارد کارکرد های که با نهادینه شدن روحیه از خود گذشتگی ودرنظر گرفتن جمع شاهد پایان تنازع بقا درعرصه زندگی اقتصادی و سیاسی خواهیم بود ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همچونهر پدیده فرهنگی دیگری از ظرافتها و حساسیت خاص خود برخوردار است و هر نوع موفقیت دراین زمینه مستلزم بهره گیری از روشهای صحیح فرهنگسازی است.