سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد طباطبایی نسب – استادیار دانشگاه یزد
محمدرضا برزگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
محمدحسین زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

استراتژی های بازاریابی دربازارهای الکترونیکی همواره یکی از مقوله های مهمی است که درحوزه های جدید مطالعات بازاریابی مورد توجه قرارگرفته است اما دراین زمینه دیدگاه های بسیار متنوعی ارایه شدها ست از سویی دیگر با توجه به اینکه در کشورمان مطالعات چندانی دراین زمینه انجام نشده است بنابراین بررسی این استراتژی ها از اهمیت دو چندان برخوردار است زیرا با ورود به دنیای تجارت الکترونیکی و استفادها ز ابزارهای نوین درحوزه هیا جدید فناوری و تجارت بنگاه ها ناگزیر خواهند شد تا با بکارگیری استراتژی های نوین تجاری خود را بر ای فشارهای رقابتی جدید آماده نمایند. دراین مقاله ضمن تشریح بازاریابی الکترونیک و تاکید برلزوم توجه به این نوع از بازاریابی به عنوان یک اهرم رقابتی و عامل هم افزایی در افزایش کارایی سعی شده تا اجزا مختلف استراتژی بازاریابی الکترونیک درحوزه وب بازاریابی اینترنتی و همچنین عوامل تاثیر گذار براین اجزا را بررسی کرده و درپایان رابطه بین استراتژی بازاریابی اینترنتی و عملکرد شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.