سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرداد متانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه مدیریت، قائمشه
علی فلاح – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، گروه مدیریت، نور، ایران
سمیه باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید. و ظهود آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست. در هر جامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد. در هر حکومت دو گروه عمده را می توان تشخیص داد. گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند. و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند (فرمانبران). که الیته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع و دوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. حاکم عناوینی چون سلطان، ارباب، خاقان و امپراطور داشته باشد، فرمانبران خود را رعیت می دانند که باید بی چون و چرا از دستورات حاکم تبعیت کنند. در حالی که در تعریف اصطلاح «شهروند» دیدگاه های مختلفی وجود دارد، بررسی این دیدگاه ها به همراه مقایسه ی تطبیقی آن در سیره ء نبوی و در حقوق ایران، در عین بدیع بودن می تواند راه گشای بحث و بررسی بیشتر درباره ی این موضوع باشد. در این مقاله حقوق افراد یک جامعه، که آن را حقوق بشر و شهروند نامیده اند، از منظر امام خمینی (ره) مورد پژوهش قرار گرفته است. امید است در این رهگذر گامی هر چند کوچک در ارائه دیدگاهی امام خمینی (ره) برداشته باشیم.