سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد ایمان شعار – دانشجوی دکترای عمران مهندسی آب دانشگاه تبریز
وحید عسکری نژاد – کارشناس ارشد عمران مهندسی آب از دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور نیل به اهداف مدیریت جامع منابع آب اصلاح و بهبود چارچوب حاکمیت آب در مباحث قانونی و همچنین زیرساختهای سیاسی و مدیریتی بخش آب امری اجتناب ناپذیر است که لازمه آن ایجادتغییراتی سازمانی – ساختاری در این بخش خواهد بود در این راستا کمیته بررسی امکان ابگیری وبهره برداری از سدهای مخزنی جدید الاحداث از اواخر سال ۷۳ شکل گرفته که وظیفه اصلی ان بررسی وضعیت سدهای احداث شده در مرحله قبل از ابگیری رفع نقص و قبل از تحویل موقت است اهم اهدافتشکیل این کمیته و راهبری ان را می توان درمواردی از قبیل اطمینا ن از انجام حداقل عملیات اجرایی به عنوان پیش نیاز شروع ابگیری سد و اطمینان از کامل بودن آنها در مرحله بهره برداری بررسی وضعیت تکمیل و تصویب کلیه دستورالعملهای بهره برداری بررسی وضعیت اموزش و جذب نیروی انسانی لازم برای بهره برداری و ارتقا توان کارفرما و نهادینه سازی تجربه های گذشته و بکارگیری انها در طراحهای اتی دسته بندی و خلاصه کرد.