سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی میران بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی
علی پورکمالی انارکی – استادیار دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی
فرشاد کوثری – استاددانشگاه تهران

چکیده:

دراین اثرفرض اصلی تاثیرپذیری هدایت حرارتی کامپوزیت های پلیمری نانولوله کربنی چنددیواره از پارامترهای مختلف ازجمله طول نانولوله کربنی قطرنانولوله کربنی نسبت طول به قطرنانولوله کربنی کسرحجمی پرکننده ها و تماس گرمایی فصل مشترک نانوکامپوزیت میب اشد و نتایج حل تحلیلی هدایت حرارتی کامپوزیت های پلیمری نانولوله کربنی چنددیواره مورد بررسی قرارخواهد گرفت .