سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان
حسین جعفری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
ابوبکر مرادی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی شرکت آلگومد
ندا زند – کارشناس ارشد

چکیده:

بر اساس این پژوهش،در خرداد ماه سال ۹۰ در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان، شناسایی ویروس موزاییک خیار(CMV) از طریق تکنیک RT-LAMP انجام شد،که به منظور معرفی روشی جدید،جهت شناسایی سریع و با امکانات محدودتر (نیاز نداشتن به ترموسایکلر،…) برای ویروس مذکور صورت گرفت.در این پژوهش، بر اساس ۵پرایمر داخلی و خارجی واکنشLAMP که برطبق ژنوم پوشش پروتئینی ویروس طراحی شده بود و تهیه استوک واکنشLAMP (نمونه های مثبت آلوده به ویروس، قبلا توسط الایزا شناسایی و تهیه cDNA از ژنوم ویروس انجام گرفته بود)، واکنش LAMPظرف مدتmin 45 در دمای ۵۸ درجه سانتی گراد(در یک حمام آب گرم)صورت گرفت. و نهایتا محصول حاصل از واکنش روی ژل ۱ درصد برده شد،و باندهای نردبانی حاصل از واکنش LAMP و کوچکترین باند مورد انتظار در محدوده bp143 مشاهده گردید،که نشان از صحت واکنش مذکور دارد