سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پیمان متقی – استادیار دانشگاه قم،دانشکده مدیریت
شیرین محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مریم حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

چکیده:

همه سازمان ها در معرض تقلب شغلی قرار دارند. به طور متوسط سالانه پنج درصد از درآمد سازمانها توسط این آفتسازمانی بلعیده می شود. هدف این مقاله بررسی گونه هایی از جو سازمانی است که تقلب شغلی را تبیین می کند. در این مقالهمروری ادبیات پژوهش در حوزه جو سازمانی و تقلب شغلی بررسی شد. سپس نتایج پژوهش های پیشینی که به بررسی رابطهبین جو سازمانی و تقلب شغلی به شیوه های گوناگون نظر داشتند مطالعه شد. در این مقاله با استفاده از استدلال قیاسی درچارچوب دیالکتیک هگلی، با این منطق که «هرچه که قابل استدلال است حقیقی است و هرچه که حقیقی است قابل استدلال است»، قضیه ها یا گزاره های علمی استخراج شدند. نتایج بررسی ها نشان داد که ادراک بی عدالتی میزان ارتکاب تقلب شغلی را افزایش می دهد.