سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد سریرافزار – کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مد
رضوان روح بخش – کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، کارشناس معاونت پژوهشی و مر

چکیده:

جهان امروز در معرض دگرگونی های بسیاری است که یکی از تغییرات پیش روی جوامع آن، فرآیند «جهانی شدن » است. جهانی شدن پدیده است که کشورهای دنیا خواسته یا ناخواسته به سمت آن در حال حرکتند و مجبورند ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و … خود را جهت مواجهه با آن تغییر دهند. یکی از آثار جهانی شدن انتقال نظام آموزشی غرب به سایر جوامع در پوشش کالاها و خدماتی است که از سوی کشورهای توسعه یافته به سوی کشورهای در حال توسعه در حال انتقال است، از سویی دیگری از آنجایی که فرآیند آموزش در یک جامعه یکی از بسترهای لازم جهت چگونگی شکل گیری فرهنگ آن جامعه است لذا ناخواسته فرهنگی وارداتی بر کشور تحمیل خواهد شد. هدف نگارندگان آن است که این فرآیند را رصد نموده و با استفاده از همان آموزش که تا به حال متناسب با اقتضائات کشور بومی سازی نشده بود، بومی سازی شود و جهت رویارویی با فرآیند جهانی شدن از آن به نحو بهینه استفاده گردد، به گونه ای که بتوان به نحوی تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود.