سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن مطیعی –

چکیده:

نوآوری برسطح تولید بنگاه ازنظر کیفی تاثیر میگذارد یعنی میتوان نواوری را افزایش سطح کیفی کالا ویا محصول درنظرگرفت دراین صورت میتوان سطح بهینه نوآوری را مشخص نمود سطح بهینه نوآوری سطحی است که درآن میزان سود تولید حداکثر می شود اما این قید دراین سطح ازتولید وجود دارد که هزینه های نوآوری و نیز هزینه های کپی برداری ازنوآوری و تقلید بیشترازارزش افزوده این نوآوری نباشد دراین مقاله ضمن بیان رابطه نوآوری با تولید توسط روابط ریاضی به تبیین عوامل کار و سرمایه که در تابع تولید وجود دارند پرداخته و به روش تحلیلی تبیینی تاثیر نوآوری را برتولید کار و سرمایه تشریح می کنیم هدف ازاین مقاله بیان تاثیر نوآوری درافزایش تولید جلب سرمایه و افزایش کارواشتغال می باشد.