سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسدالله کارنما – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به اعلام محوری بودن مسائل اقتصادی توسط مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال ۱۳۹۰ و نام گذاری آن به عنوان سال جهاد اقتصادی و توصیه ایشان به حرکت دولت مردان و ملت عزیز به حرکت جهاد گونه در عرصه اقتصادی , امر تبیین بسترهای لازم برای شکل گیری و پیاده سازی جهاد اقتصادی را از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی برخوردار مینمایاند. ارتقای سهم بهره وری و رشد اقتصادی کشور , کاهش نرخ بیکاری , افزایش اشتغال در کشور, صرفه جویی در مواد اساسی ( آب ,برق و انرژی ) مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد به عنوان ابعاد این جهاد معرفی گردیده اند، که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. توجه به الزامات تحقق جهاد اقتصادی ( ایمان مردم و مسئولین ,ضرورت تدوین استراتژی های بلند مدت اقتصادی , استمرار و اهتمام در مدیریت کارا و اثربخش استراتژیک , استمرار استراتژی همت مضاعف و کار مضاعف و همچنین توجه به کار و کارآفرینی و توسعه کسب و کار های کار آفرینانه مولد نیز مورد مطالعه و بررسی و توجه قرار گرفته اند