سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فتح اله داوری دهکردی –
حمید بقایی –
مسلم سروستانی –
محمد کردانی –

چکیده:

مهمترین و اساسی ترین عامل تولید در کشاورزی، آب می باشد. از آنجایی که کشور ما در منطقه کم باران وخشک قرار گرفته و استان خوزستان نیز در منطقه حاد این شرایط قرار دارد و خصوصا منطقه هندیجان از نظر آبو خاک دارای محدودیت هایی به مراتب شدید تر از سایر نقاط استان می باشد بنابراین روشهای آبیاری نوین با رویکرد مشارکت همه جانبه بهره برداران می بایست مد نظر قرار گیرد این در حالی است که از نظر اراضی مستعدکشاورزی محدودیت در سطح استان وجود ندارد لذا توجه به توسعه شبکه های مدرن آبیاری بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دولت در تآمین منابع مالی جهت احداث شبکه های مدرن آبیاری وزهکشی بنابراین راه حل توسعه شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی در کشور را باید از طریق مشارکت سازمانهای تامین مالی نظیر بانکها و همچنین مشارکت سرمایه گذاران خصوصی و بهره برداران طرحها جستجو کرد. بدینمنظور برای جلوگیری از اتلاف منابع آب و حداکثر کارایی و بهره وری، سازمان آب و برق خوزستان جلب مشارکتکشاورزان محدوده پروژه آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانی R2 هندیجان را به وسعت خالص ۳۵۲۸ هکتار را در دستور کار قرار داده و می توان احداث پروژه در منطقه را سر آغاز حرکت نو جهت رشد و شکوفایی منطقه قلمدادنمود بگونه ای که وضعیت فعلی اراضی با وضعیت اراضی قبل از اجرای پروژه قابل مقایسه نمی باشد. اجرای پروژه آبیاری و زهکشی R2 هندیجان در بهبود وضعیت شوری اراضی و برداشت محصول، افزایش ارزش افزوده اراضی و هم از نظر اشتغالزایی در منطقه اثرات بسیار چشمگیری داشته است و در کنار مشاغل محدود کنونی در اینشهرستان، توسعه پایدار و رونق بخش کشاورزی را در پی خواهد داشت و چشم انداز روشنی را برای آینده این منطقه ترسیم خواهد نمود.