سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر مولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی_ طراحیشهری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فضاهای زیرسطحی میتواند در راستای اهداف مدیریت بحران، از جمله در زلزله و برای کاهش آسیبپذیری زیرساختهای شهری بکارگرفته شوند. این مقاله با هدف تبیین اهمیت و جایگاه فضاهای زیرسطحی در کاهش آسیبپذیری زیرساختهای شهری در زلزله میباشد. بنابراین ضمن بررسی سوابق جهانی و ایرانی استفاده از فضاهای زیرسطحی، به مطالعه قابلیتهای این فضاها از دیدگاه مدیریت بحران میپردازد. نتایج این مقاله نشان میدهد که فضاهای زیرسطحی دارای قابلیتهای مثبتی در مقاومت و پایداری در برابر زلزله میباشد. که میتوان ضمن استفاده از این فضاها در توسعه زیرساختهای شهری میزان آسیبپذیری اماکن و شریانهای حیاتی را کاهش داد.