سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد نظری پور – استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان
سیدجمال امیدوار – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد مریوان
صلاح محمدی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

امروزه به جرات می توان ادعا نمود که علی رغم وجود شعارهای جذاب در زمینه ی حفاظت از محیط زیست، آسیبهای وارده به آن بسیار جدی تر از گذشته می باشد. اغلب محققین بواسطه ی حادتر شدن مشکلات زیست محیطی همچون تخریب لایه ازون، کاهش بارندگی ها، تخریب جنگلها، افزایش زباله های اتمی و شهری، انقراض گونه های گیاهی و جانوری، بر این باورند که جامعه ی جهانی در هزاره سوم با موجی از بحرانهای زیست محیطی مواجه خواهد شد. بنابراین، ادامه ی زندگی جوامع بشری منوط به کاهش هزینه های زیست محیطی خواهد بود. حسابداری محیط زیست ۱ را می توان مجموعه قواعدی که موجب ارتقاء توان سیستم حسابداری در فرایند شناسایی، ثبت، و گزارشگری تبعات ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست می شود، دانست. این شاخه از حسابداری، می تواند باعث افشای اطلاعاتی که رویه های حسابداری سنتی قادر به افشای آنها نیست، گردد. در این مقاله پس از مرور ادبیات مرتبط با حسابداری محیط زیست، روشهای شناسایی و انعکاس هزینه های محیط زیست در صورتهای مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس در ادامه عوامل موثر در برآورد هزینه های محیط زیست در قالب مدلی مورد اشاره قرار گرفته است. در نهایت، شیوه های مدیریت کارآمد هزینه های محیط زیست و گزارشگری آن مورد به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است.