سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهیار سجادیان – مدرس دانشگاه آزادبروجرد
ناهید سجادیان – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
علیرضا شیخ الاسلامی – استادیار دانشگاه آزادبروجرد
فاطمه حسینی بنی جمالی –

چکیده:

پارادایم پایداری امروزه به گونه ای کاملا شاخص درسیاست گذاریهای کلان از جمله درارتباط با توسعه و امنیت جای خود را باز نموده است بنابراین واژه های کلیدی چون توسعه پایدار امنیت پایدار توسعه پایدار شهری و غیره به طور مستمر به گوش شنیده و به چشم دیده می شود . دراین ارتباط درسطح جهان امنیت پایدارشهری و توسعه پایدارشهری با ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر شناخته ی شود به گونه ای که ارتابط یک یبدون دیگری امکان پذیر می نماید استانهای شرقی کشرو جمهوری اسلامی ایران به سبب هم مرز بودن با کشورهای افغانستان و پاکستان و ناپایداریهای گسترده دراین کشورها به ویژه کشور افغانستان همواره با تهدیدات امنیتی متعدد و متنوعی روبرو بوده است اما مساله این است که علاوه برتهدیدات فوق الذکر تاکنون آنچنان که باید الزامات امنیت پایدار درشهرهای مرزی استانهای شرقی کشور براساس شاخص های توسعه پایدارشهری تدوین نشده است که این مساله هزینه های ناشی از تهدیدات خارجی را دوچندان نموده است.