سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرجس مختاریان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
رضا ماحوزی – عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی

چکیده:

امروزه مشارکت شهروندی در امر پاسداشت طبیعت مساله بین المللی و مورد اتفاق اکثر محققین و برنامه ریزان جهان است و همه ساله طرح ها و برنامه های فراوانی جهت نیل به این امر پیشنهاد و عملیاتی می شود با این حال ضرورت این امر در کشور ما آنگونه که باید برهمگان روشن نیست به این منظور لازم است برای تبیین ضرورت این مهم و دعوت هدفمند ایرانیان فهیم و بطور کلی تمامی ساکنین ا ین کره مسکون برا یاهتمام به این مساله نخست بنیانهای عقلی و اخلاقی پاسداشت طبیعت تبیین شود و سپس چگونگی نیل به این مطلوب از طریقمفهوم شهروندی و لوازم آن تشریح و برنامه ریزی گردد براین اساس دراین نوشتار نخست برمبنای اصول و آموزه های دینی عقلی و اخلاقی گذشته و حال ضرورت نگهداری هوشمندانه ازکره خاکی تبیین می شود و سپس با ارایه تعریف و تبیینی مناسب از مفهوم شهروند و فرهنگ شهروندی سازوکار مناسب برای مشارکت هم میهنان درامر پاسداشت طبیعت بطورکلی و توجه به مساله پسماند به طور خاص پیشنهاد داده می شود.