سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا برومند – استادیار دانشگاه شمال آمل
مهر علی همتی نژاد – دانشیار دانشگاه گیلان
رحیم رمضانی نژاد – دانشیار دانشگاه گیلان
سید محمد حسین رضوی – دانشیار دانشگاه شمال آمل

چکیده:

جهت انجام تحقیق حاضر مدل تحلیلی ۱۰ مرحله ای بر اساس مدل دیوید طراحی شد که اطلاعات مورد نیاز از ۲۱ استان و از روشهای متعدد سند کاوی، کتابخانه ای، نظر سنجی و مصاحبه جمع آوری گردید. اطلاعات جمع اوری شده دسته بندی و با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل شرایط محیطی (ذرونی و بیرونی) اشتغال فارغ التحصیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی ۵۸ عامل درونی و ۶۶ عامل بیرونی شناسایی و به ترتیب اولویت بندی شد. یافته های پژوهش نشان داد اشتغال فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از نظر عوامل داخلی و خارجی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و با وجود ضعف های داخلی با تهدیدهای خارجی متعدد و عمده مواجه است که در ماتریس SPACEM در موقیعت تدافعی (WT) قرار دارد. در نهایت با استفاده از روش تحلیل ماتریس SWOT، ۱۲ استراتژی برای توسعه اشتغال فارغ التحصیلان رشته بدنی و علوم ورزشی تبیین گردید.