سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مجید عموزادخلیلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
زین العابدین رحمانی – استادیار مدیریت بازرگانی پیام نورسازی
راضیه اسکندری – کارشناس ارشدمدیریتبازرگانی

چکیده:

امروزه اهمیتکارآفرینی از سطح سازمان ها نیز فراتر رفته است چرا که کارآفرینی فراتر ازیک فعالیت صرفا اقتصادی یا تجاری است و انگیزه های ناشی از آن درتمام قسمت های جامعه نفوذ کرده است کارافرینی درخلا اتفاق نمی افتد بلکه دریک محیط واقعی و دریک دنیای واقعی روی میدهد مهمترین بخشی که می تواند یک شکوفایی پایداری را به وجود بیاورد تولید است بخصوص آن بخشی از اقتصاد تولیدی ای که متکی به دانش و علم است فعالیتی که هم تولیدی هم علمی و هم اقتصادی است دانش بنیان است با تغییر نگرش و چشم انداز دانش آموختگان ازکارجویی به کارافرینی دردنیای امروز دانشگاه و دانش آموخته ای نسبت به سایرین دارای مزیت رقابتی است که درحل مسائل عملی محدوده تخصصی خود مهارت داشته و موفق عمل کند برای این منظور دانشگاه با تکیه بررسالت خود یعنی آموزش و پژوهش راه کاربردی نمودن و بهره برداری ازقابلیت های ایجاد شده دردانش آموختگان را از طریق ایجاد شرکت های تعاونی دانش بنیان هموار نموده و باعث رشد مستمر دانشگاه صنعت دولت و سایر بخشهای جامعه گردد.