سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدعلی نادی – استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو
ایلناز سجادیان – دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

چکیده:

در عصر حاضر بخری از فن آوری های جدید به شدت از تقلب علمی حمایت می کند. همچنین این پیشرفت، پژوهش در زمینه پیش بینی کننده های تقلب را تسهیل کرده است. این پژوهش با استفاده از فن آوری اینترنتی شاخص های رفتاری تفلب در آزمون های چند گزینه ای را ارائه می نماید. یک پیش بینی کننده برانگیز، قابلیت شناختی می باشد که در این مقاله به طور مبسوط به آن پرداخته خواهد شد. مرور مطالعات اخیر نشان می دهد که پیش بینی کننده های تفاوت های فردی تقلب، از اعتبار پیش بینی کنندگی عملکرد علمی و عوامل نگرشی حمایت می کند. بررسی های جامع تر و منظم تر نیز حاکی از آن هستند که قابلیت شناختی ضعیف را نیز باید به فهرست این عوامل اضافه نمود. یافته های پژوهش حاضر نیز که مبتنی بر یک مرور سیستماتیک مطالعات قبلی می باشد موید ت وان پیش بینی کنندگی تفاوت های فردی چون هوش، شخصیت، توانایایی شناختی، مسائل اخلاقی و باور به ارزش های آکادمیک، سادگی فرآیند تقلب، توانایی های زبانی و غیر زبانی است.