سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید اردلان – آرشیتکت کارشناس ارشد طراحی شهری I.A.U
الهام سوری – کارشناس ارشد طراحی شهری

چکیده:

فضای شهری مانند هرفضای دیگری توسط عناصر محدود کننده و مستقر درآن قابل شناسایی و شخصیت آن تابع چگونگی و نظم حاکم بین این عناصر است جداره های شهری به عنوان یکی از اجزا تشکیل دهنده فضای شهری نقش بسیارموثری درشخصیت مکان ایفا میکند همچنین فضاهای شهری بعلت تماس مستقیم با زندگی روزانه شهروندان بیش ازسایر فضاها برزندگی جمعی و فرهنگ آنان تاثیر دارد اما واقعیت آن است که امروزه درشهرهای جدید شخصیت و کیفیت فضاهای شهری درحال ساخت قربانی کمیاتی چون سرانه و تراکم از یکسو و انبوه سازی از سوی دیگر شده است محدودیت های صنعتی سازی و استفاده از تیپ های ساختمانی محدود و مواردی از این دست درساخت و ساز شهرهای جدید موجب ایجادنماهایی یک شکل بی روح و کسل کننده درخیابان های مسکونی شده و تاحدزیادی کیفیت شخصیت فضارا تحت الشعاع قرارداده است