سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کمال کوهی – استادیار دانشگاه تبریز
آرش هدایتی – کارشناس دفترتحقیقات کاربردی نیروی انتظامی

چکیده:

یکی از مهمترین عاملی که امروزه جامعه ایران اسلامی و همبستگی ملی آن را تهدید می کند جنگ نرم است که از سوی بیگانگان به راه انداخته شده و هدف اصلی آن این است که با ایجاد تفرقه دربین صفوف مردم مسئولین دولتی و تخریب افکار عمومیبتواند به اهداف شومخود که تحت سلطه درآوردن جامعه است برسد جنگ نرم قسمتی از جنگ همه جانبه بوده و جمله بدترین سلاحهای جنگی دوران معاصر علیه فکر عقیده شجاعت اطمینان و میل به جنگیدن است بخش عمده جنگ نرم درحوزه افکار باورها اعتقادات و نگرشها به عبارت دقیقتر درحوزه فرهنگ و دین صورت میگیرد درسیستان و بلوچستان نیز جنگ نرم عمدتا دردو حوزه فرهنگ و سیاست اتفاق می افتد به این صورت که تنوع مذهبی تنوع قومی و تنوع زبانی زمینه را برای جنگ نرم فراهم کرده است عاملان جنگ نرم با ترفندهای مختلف براختلافات مذهبی میان اهف تسنن و پیروان شیعه از یک سو و اختلافات قومی و زبانی از سوی دیگر دامن می زنند تا وحدت و انسجام اجتماعی را درسیستان وبلوچستان بویژه درشهرهای مرزی ازبین ببرند و به جای آن تفرقه و دودستگی و ناامنی را جایگزین نماید.