مقاله تبیین چگونگی شکل گیری آرشیو شفاهی تاریخ پزشکی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: تبیین چگونگی شکل گیری آرشیو شفاهی تاریخ پزشکی ایران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرشیو شفاهی
مقاله تاریخ شفاهی
مقاله تاریخ پزشکی
مقاله سازمان دهی منابع آرشیوی
مقاله فرهنگستان علوم پزشکی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اجاق فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: قاسملو فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرشیوها به عنوان یکی از محمل های اطلاعاتی ارزشمند به شمار می روند. از سوی دیگر پژوهش های تاریخ پزشکی کاستی منابع اطلاعاتی موجود در این زمینه را آشکار ساخته است، هدف از مطالعه حاضر تبیین مبانی نظری چگونگی شکل گیری آرشیو شفاهی تاریخ پزشکی ایران است تا از طریق شکل گیری و ساماندهی آن یکی از محمل های موثر اطلاعاتی حوزه تاریخ پزشکی به وجود آید و از این رو افق نوینی در پژوهش های تاریخ پزشکی گشوده شود. روش به کار رفته دراین مطالعه، پیمایش توصیفی است. تلاش نگارنده در این بررسی ارائه پیشنهاداتی در جهت طراحی آرشیو شفاهی تاریخ پزشکی ایران است تا ضمن حفظ تاریخ شفاهی پزشکی، دسترسی کاربران بالقوه به چنین اطلاعاتی ممکن و تسهیل شود. این پیشنهادات اصول کلی مجموعه سازی، سازمان دهی و حفاظت و نگهداری منابع آرشیوی را در نظر دارد. لازم به ذکر است، مقاله حاضر تنها به ذکر اصول کلی بسنده کرده و به ذکر جزئیات در اجرایی شدن طرح نپرداخته است.