مقاله تبیین پراکنش و فشردگی فرم شهری با استفاده از مدل های کمی (مطالعه موردی شهرخرم آباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: تبیین پراکنش و فشردگی فرم شهری با استفاده از مدل های کمی (مطالعه موردی شهرخرم آباد)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر خرم آباد
مقاله پراکنش
مقاله فشردگی
مقاله جمعیت
مقاله فرم شهری پایدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پریزادی طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: گله دارپور مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرم شهری پایداراز چالش های اقتصاد سریع شهرنشینی می باشد.مهمترین ویژگی عصر ما شهرنشین شدن جمعیت و به تبع آن توسعه شهرهای بزرگ و کوچک است که بیشتر در کشورهای در حال توسعه منجر به گسترش افقی بی رویه کالبدی شهرها شده است. از این رو صرفه جویی زمین در روندشهرنشینی و پایداری طولانی مدت شهرها بسیار حیاتی است. شهرهای فشرده حاصل تراکم نسبی بالا و استفاده از زمین مخلوط مشخص شده اند،که به عنوان یک راه حل برای برنامه ریزی پایدار شهری ارائه شده است. نتایج تحقیقات نشان می دهد این پدیده در اکثر کشورهای جهان با اثرات و پیامدهای نامطلوبی همراه بوده است، با این حال، باید به این واقعیت توجه نمود که در شهر خرم آباد تراکم جمعیت بالا است و برای تصمیم گیری در مورد آن، درک عمیق تر در مورد رابطه بین تراکم شهری و عملکرد پایدار شهرها ضروری است. هدف این پژوهش بررسی الگوی توسعه فرم شهری خرم آباد، پراکنش و رشد افقی شهر می باشد.داده های مورد نیاز پژوهش از سرشماری عمومی نفوس و مسکن کسب شده است و جامعه آماری بررسی ۲۳ ناحیه از شهرخرم آباد در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، روش تحلیلی-توصیفی است و برای سنجش فرم از روش ها و مدل های کمی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد شهر خرم آباد تا سال ۱۳۷۵ روند تمرکز گرایانه ای داشته است، اما در دهه اخیر بر میزان پراکنش آن افزوده شده است و از فرم پراکنده ای برخوردار بوده است که این امر شکل گیری بافت های پراکنده را درنواحی اطراف شهر موجب شده است.