مقاله تبیین پدیده چاقی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دختران نوجوان- یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۴۲ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: تبیین پدیده چاقی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دختران نوجوان- یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله رفتارهای تغذیه ای
مقاله نوجوان
مقاله بحث گروهی متمرکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیمان نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: عزتی رستگار خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روند رو به رشد چاقی سنین نوجوانی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نگران کننده است و مهم ترین راه برای پیشگیری و کنترل آن، شناخت زمینه و عوامل موثر در چاقی می باشد. پژوهش حاضر با هدف تبیین پدیده چاقی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دختران نوجوانان چاق شهرستان همدان اجرا شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعه کیفی و با روش بحث گروهی متمرکز انجام گرفت. جمع آوری داده ها از راه برگزاری ۱۰ جلسه بحث گروهی با ۳۲ دختر ۱۶-۱۲ ساله که مشکل چاقی داشتند، انجام گرفت. تمام بحث های گروهی ضبط، و بلافاصله پس از اتمام مورد تجزیه، تحلیل و دسته بندی قرار گرفتند.
یافته ها: یافته ها نشان دهنده عدم رضایت نوجوانان از وضع فعلی وزن و چاقی بود. با وجودی که به برخی گروه های اصلی غذایی و فعالیت بدنی نگرش مثبت داشتند، ولی انگیزه و خودکارآمدی لازم را برای کنترل وزن نشان نمی دادند. از نظر آن ها والدین، آموزگاران، همسالان و رسانه های گروهی در اتخاذ رفتارهای غذایی نقش موثری داشتند.
نتیجه گیری: با استفاده از روش بحث گروهی و از راه شناخت واقعیت های موجود می توان قدرت برنامه های آموزش بهداشت برای تغییر رفتار و ارتقای سلامت را توسعه داد، و یافته های پژوهش حاضر می تواند در زمینه طراحی مداخله های اصلاح شیوه زندگی و پیشگیری از چاقی در سنین نوجوانی موثر باشد.