مقاله تبیین و تحلیل پیامک ها در دو نوع غنایی و تعلیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۳۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تبیین و تحلیل پیامک ها در دو نوع غنایی و تعلیمی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیامک (SM ،(SMS (سیستم پیام کوتاه)
مقاله نوع (ژانر) ادبی
مقاله نوع غنایی
مقاله نوع تعلیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی گیوی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رامهران زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به امکان ارسال پیامک های متنوع وابسته به ادبیات به وسیله تلفن همراه و به جهت وجود طیف گسترده آثار ادبی در انواع غنایی و تعلیمی، مقاله حاضر می کوشد با هدف بررسی چگونگی شکل گیری انواع مذکور در پیامک های ارسالی، با روش تحلیل محتوا، به این پرسش پاسخ گوید که کمیت و کیفیت پیامک ها در انواع غنایی و تعلیمی چگونه است؟ جامعه آماری ۱۶ هزار و ۳۲۷ پیامک است که در آن، نوع غنایی به هفت زیرمقوله تقسیم شده، نوع عاشقانه به علت نمایش واکنش فرهنگی ـ ادبی به نیازهای اجتماعی و برطرف کردن حس انزوای کاربران، بیشترین میزان توجه را دربرداشته؛ نوع تعلیمی به ۱۰ زیرمقوله تقسیم شده که پند و آموزش به اعتبار کتابت از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. با توجه به تعامل سنخی دو نوع مذکور، نوع ترکیبی غنایی ـ تعلیمی نیز از میان پیامک ها استخراج شده است.