مقاله تبیین و ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی کارآفرینی طرح های زود بازده بر کارآفرینان استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۷۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تبیین و ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی کارآفرینی طرح های زود بازده بر کارآفرینان استان مازندران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله اثربخشی
مقاله طرح های زود بازده
مقاله دوره های آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی میارکلایی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی میارکلایی حمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی درآمده است. پیشرفت و توسعه سازمان ها و موسسات در گرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. با توجه به این که بررسی های محققین نشان از قابل اکتساب بودن بسیاری از ویژگی های کارآفرینان دارد، لذا دوره های آموزشی مخصوصی برای کارآفرینی طراحی شده، هدف این دوره ها در مجموع تربیت افرادی با اعتماد به نفس بالا، فرصت شناس و بطور کلی افرادی که تمایل قوی و بیشتری برای راه اندازی کسب و کارهای مستقل دارند می باشد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی کارآفرینی طرح های زودبازده در سطح استان مازندران می باشد. جامعه آماری این تحقیق، ۲۵۱۱ نفر، که با توجه به محدودیت های خاص جمع آوری داده ها ۲۱۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده، و تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام شده است. یافته ها نشان داده است که اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی و همه ابعاد مورد بررسی یعنی: تحریک انگیزه ها، پرورش ویژگی ها و آموزش مهارت ها، در وضعیت مناسبی قرار ندارند، ولی مدل معادلات ساختاری بیانگر این موضوع بود که متغیرهای تحقیق تبیین کننده اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی بوده و ارتباط معنی داری با یکدیگر دارند. کارآفرینان همگام با تغییرات گام برمی دارند و می کوشند فرصت های ایجاد شده در جریان این تغییرات را کشف و از آن ها بهره برداری کنند. همگامی با تغییرات، مستلزم بستر فرهنگی مناسب و وجود سطح بالایی از یادگیرنده گی سازمانی و فردی است، که به تغییر بها و به استقبال آن می رود.