مقاله تبیین وضعیت ایمنی استادیوم های فوتبال لیگ حرفه ای کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۳۴۳ تا ۳۵۹ منتشر شده است.
نام: تبیین وضعیت ایمنی استادیوم های فوتبال لیگ حرفه ای کشور
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استاندارد
مقاله ایمنی
مقاله استادیوم
مقاله فوتبال
مقاله لیگ حرفه ای کشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسامی لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی فراهانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی خالد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استادیوم های فوتبال زیرساخت های اصلی این رشته ورزشی پرطرفدار در جامعه به شمار می رود. رعایت استانداردهای لازم در این استادیوم ها از جنبه های مختلفی مانند ایمنی، افزایش کیفیت مسابقات، جلب تماشاگر بیشتر به ورزشگاه، دریافت مجوز میزبانی مسابقات فوتبال در سطوح بین المللی و غیره، حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش تبیین وضعیت ایمنی استادیوم های فوتبال لیگ حرفه ای کشور بود. جامعه مورد نظر که برابر نمونه تحقیق است، شامل تمامی شانزده استادیوم میزبان لیگ حرفه ای کشور در فصل مسابقات ۸۹-۱۳۸۸ (لیگ نهم) بود. ابزار تحقیق چک لیست محقق ساخته با استفاده از استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. پایایی چک لیست از طریق روش پایایی مصححان و ضریب همبستگی پیرسون (r= 0.93) تعیین شد. داده ها به صورت حضوری در استادیوم ها جمع آوری و برای توصیف اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، نمودار و درصد فراوانی) استفاده شد. یافته ها نشان داد که در مجموع، استادیوم ها با ۶۷ درصد ایمنی در وضعیت خوبی قرار داشتند و استادیوم فوتبال فولادشهر اصفهان با ۸۸ درصد ایمنی، بیشترین ایمنی و استادیوم تختی بندرانزلی با ۴۷ درصد ایمنی کمترین ایمنی را نسبت به دیگر استادیوم ها داشتند. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که به منظور ایمن کردن محیط استادیوم برای تمامی استفاده کنندگان، در ساخت استادیوم های جدید یا بازسازی استادیوم های موجود به مساله ایمنی توجه بیشتری شود.