مقاله تبیین وجود شناختی صفات فعل از دیدگاه حکمت متعالیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های هستی شناختی از صفحه ۴۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تبیین وجود شناختی صفات فعل از دیدگاه حکمت متعالیه
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفت
مقاله صفت فعل
مقاله صفات اضافی
مقاله تقسیمات صفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دهباشی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ملایری موسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نحوه وجود صفات الهی و نوع ارتباط آن ها با ذات مقدس حق از اصلی ترین مسائل خداشناسی است که نطریات گوناگونی در باره آن از طرف مکاتب فلسفی، کلامی و فرقه های مذهبی بیان شده است. اگر چه این مساله هم در باب صفات ذات مطرح است و هم در باب صفات فعل. اما بررسی آن در قلمرو صفات فعل از اهمیت و صعوبت بیشتری برخوردار است. این صفات طبق نظر مشهور فیلسوفان مسلمان، زائد بر ذات و صرفا انتزاعاتی ذهنی اند. با این حال، تحلیل جامع و مستقل قابل اعتنایی در این باره ارائه نشده است. در تحقیق حاضر از طریق تحلیل مفهوم اضافه، ثابت شده است که اضافه دارای وجود خارجی است بنابراین، صفات فعل نیز باید دارای وجود خارجی باشند. اما وجودی انگاشتن صفات فعل ما را با مشکل بزرگی روبرو می کند که همین مشکل معتزله را به نفی صفات واداشت. برای رفع این مشکل در حکمت متعالیه با استفاده از مبنای اصالت و تشکیک وجود، نوعی رابطه را می توان بین خداوند سبحان و این صفات وجودی تعریف کرد که در عین حفظ تنزیه و بساطت حق، وجود این صفات نیز حقیقی تلقی شده و ذات مقدس حق را حقیقتا مصداق این صفات دانست.